رئیس جمهور در مراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی

شناسه خبر: 108414 -

چهارشنبه 15 اسفند 1397 - 18:00

شناسه خبر: 108414

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی