دیدار وزیر اقتصاد آذربایجان با رئیس جمهور

شناسه خبر: 108411 -

چهارشنبه 15 اسفند 1397 - 17:44

شناسه خبر: 108411

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی