گزیده سخنان دکتر واعظی در دیدار روسای روابط عمومی دستگاههای اجرایی و استانداریهای سراسر کشور

سه شنبه 2 بهمن 1397 - 14:01

شناسه خبر: 108330