در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: هدف تحریم ها، کاستن از رشد فناوری است؛ باید از تحریمها به عنوان فرصتی برای رشد فناوری ها در کشور بهره گرفت

شناسه خبر: 108240 -

شنبه 4 اسفند 1397 - 15:17

شناسه خبر: 108240

- رئیس‌جمهوری

- جلسات