رئیس جمهور در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین

شناسه خبر: 108224 -

شنبه 4 اسفند 1397 - 11:58

شناسه خبر: 108224

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها