بازدید رئیس جمهور از شهرک فناوری پردیس

شناسه خبر: 108221 -

شنبه 4 اسفند 1397 - 11:15

شناسه خبر: 108221

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی