مراسم الحاق زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

يکشنبه 28 بهمن 1397 - 17:02

شناسه خبر: 108125