تقدیم استوار نامه سفیر جدید کشور ترکیه

شنبه 13 بهمن 1397 - 12:16

شناسه خبر: 107810