در جمع وزیر ، معاونان و مدیران وزارت نیرو : زمانی کشور همسایه ای در زمستان قیمت گاز را برای ما حتی ۹ برابر کرد و پرداخت شد؛ اما در این دولت خودمان نیاز کشور را تامین کردیم

دوشنبه 10 دی 1397 - 15:02

شناسه خبر: 107477