در جمع وزیر ، معاونان و مدیران وزارت نیرو : آب و برق، دو نیاز زیر ساختی و حیاتی مردم است/ تامین آب و برق، برای امنیت و آرامش خاطر مردم ضروری است

دوشنبه 10 دی 1397 - 14:39

شناسه خبر: 107469