رئیس جمهور آنکارا را به مقصد تهران ترک کرد

پنحشنبه 29 آذر 1397 - 21:13

شناسه خبر: 107357