استقبال رسمی رئیس جمهور ترکیه از دکتر روحانی

پنحشنبه 29 آذر 1397 - 12:47

شناسه خبر: 107319