دیدار با معاونین و مدیران وزارت راه و شهرسازی

شناسه خبر: 107208 -

دوشنبه 19 آذر 1397 - 09:01

شناسه خبر: 107208

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی