در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها نمونه بارز تروریسم اقتصادی است

شناسه خبر: 107169 -

شنبه 17 آذر 1397 - 12:41

شناسه خبر: 107169

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده