در اجلاس سراسری نماز: امام (ره) با اعتماد و حسن ظن به خداوند پیروز شد

چهارشنبه 14 آذر 1397 - 19:23

شناسه خبر: 107130