جلسه توسعه و برگزیدگان و افتتاح چند پروزه اقتصادی با حضور رئیس جمهور

سه شنبه 13 آذر 1397 - 19:08

شناسه خبر: 107073