ورود رئیس جمهور به شاهرود

شناسه خبر: 107044 -

سه شنبه 13 آذر 1397 - 10:08

شناسه خبر: 107044

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی