در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: مبنا قلدری و منافع آمریکا نیست؛ احترام به حقوق و منافع ملتهاست/ راه انسانها را انبیاء و خرد انسانی تعیین کرده است

شنبه 3 آذر 1397 - 13:06

شناسه خبر: 106951