در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: امروز روز آزمایش دولت نیست، روز آزمایش همه ملت در برابر اقدامات ظالمانه آمریکا است

دوشنبه 28 آبان 1397 - 23:23

شناسه خبر: 106908