در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: استانهای مرزی ظرفیتهای بزرگ و مزیت صادراتی دارند

شناسه خبر: 106907 -

دوشنبه 28 آبان 1397 - 23:21

شناسه خبر: 106907

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای کاروان تدبیر و امید