در اجتماع پرشور مردم استان آذربایجان غربی : اگر تلاش این دولت نبود، ادامه روال سابق دریاچه را امروز به نمکزار تبدیل کرده بود/قول دیگرم به مردم استان، رسیدن راه آهن به ارومیه بود که امروز افتتاح خواهد شد

دوشنبه 28 آبان 1397 - 16:12

شناسه خبر: 106881