در اجتماع پرشور مردم استان آذربایجان غربی : تولید سخت تر شده، اما صادرات بخش کشاورزی و صنعت فرصت های بیشتری یافته است

دوشنبه 28 آبان 1397 - 16:08

شناسه خبر: 106879