در اجتماع پرشور مردم استان آذربایجان غربی : هر روز با همسایگان رابطه نزدیکتری برقرار می کنیم/ قادر نیستید رابطه ما با ملتهای مسلمان و همسایه، ترکیه و جمهوری آذربایجان را تضعیف کنید

دوشنبه 28 آبان 1397 - 16:06

شناسه خبر: 106877