دکتر روحانی در دیدار عمومی با مردم شهرستان خوی

دوشنبه 28 آبان 1397 - 11:24

شناسه خبر: 106858