در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی : آمریکا از همیشه منزوی تر هستند/رسانه ها پیروزی ها و موفقیت های کشور را در عرصه های سیاسی و حقوقی با صدای رسا بیان کنند

دوشنبه 14 آبان 1397 - 20:46

شناسه خبر: 106754