در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به 4 وزیر پیشنهادی : بانک بار سنگین اقتصاد را برعهده دارد اما اگر اصلاح نشود، معضل اقتصاد خواهد بود

شنبه 5 آبان 1397 - 20:57

شناسه خبر: 106682