در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به 4 وزیر پیشنهادی : در زمانی کوتاه از مشکلات عبور می کنیم

شنبه 5 آبان 1397 - 20:55

شناسه خبر: 106679