تقدیم استوار نامه سفیر جدید کشور بوسنی به رئیس جمهور

سه شنبه 24 مهر 1397 - 12:09

شناسه خبر: 106523