تقدیم استوار نامه سفیر جدید کشور آفریقای جنوبی به رئیس جمهور

سه شنبه 24 مهر 1397 - 11:52

شناسه خبر: 106521