رئیس جمهور در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

سه شنبه 3 مهر 1397 - 22:30

شناسه خبر: 106244