حضور رییس جمهور در جمع خبرنگاران بمناسبت روز خبرنگار

چهارشنبه 17 مرداد 1397 - 13:23

شناسه خبر: 105582