دیدار مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی با جمعی از مشایخ، علما و صوفیان اهل سنت هندوستان

شنبه 30 تير 1397 - 17:14

شناسه خبر: 105352