دکتر نهاوندیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان

دوشنبه 11 تير 1397 - 16:30

شناسه خبر: 105083