در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت : نخبگان، هنرمندان و گروههای مرجع به میدان بیایند

چهارشنبه 6 تير 1397 - 13:43

شناسه خبر: 105013