در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت : دولت در خط مقدم مبارزه با توطئه آمریکا و صهیونیستها است

چهارشنبه 6 تير 1397 - 13:34

شناسه خبر: 105005