در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت : تسلیم نخواهیم شد، عزت تاریخی را حفظ می کنیم و در مبارزه اراده ها، آمریکا را شکست می دهیم

چهارشنبه 6 تير 1397 - 13:33

شناسه خبر: 105004