در همایش سراسری قوه قضاییه : قوه قضاییه باید قدرتمند و مورد احترام عمومی باشد/ هر یک از قوا بشکنند، اعتماد مردم هم می شکند/ وظیفه امروز ما ارتقای اعتماد و امید ملت است

سه شنبه 5 تير 1397 - 17:22

شناسه خبر: 104967