دکتر روحانی در همایش سراسری قوه قضاییه : هر سه قوه از امتیاز استقلال برخوردارند و از یک ریشه اند؛ سه نوع حاکمیت نداریم/ امروز همنوایی و همراهی قوا باید از همیشه بیشتر باشد

سه شنبه 5 تير 1397 - 16:59

شناسه خبر: 104961