در دیدار صمیمی با اساتید و فعالان اقتصادی : بخش اصلی تولید باید نسبت به قیمت ارز در آینده مطمئن باشد

يکشنبه 6 خرداد 1397 - 11:44

شناسه خبر: 104636