در دیدار صمیمی با اساتید و فعالان اقتصادی : عدالت؛ هم در عرصه اجتماعی و هم عرصه تولید، توزیع و فقرزدایی مهم است

يکشنبه 6 خرداد 1397 - 11:38

شناسه خبر: 104631