در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و پزشکان: رئیس جمهور در واکنش به سخنان اخیر دولتمردان آمریکا چه گفت؟

دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 11:45

شناسه خبر: 104535