دکتر رضوی در نشست مشترک با معاونین توسعه روستایی استانداریها:

تجربه‌های موفق در توسعه روستایی را ثبت و منتشر کنید/ برای ظرفیت‌های فرهنگی موجود در روستاها تعریف اقتصادی ارائه شود

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از همه مسئولان و دست‌اندرکاران توسعه روستایی خواست تا تجارب موفق در این زمینه را ثبت و منتشر کنند و اظهار داشت: ظرفیت‌های متنوعی در روستاها و مناطق مختلف کشورمان وجود دارند که معمولا مورد غفلت واقع می‌شوند. چنین استعدادها و ظرفیت‌هایی از جمله ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی در روستاها را شناسایی کرده و برای آنها تعریف اقتصادی ارائه کنید.

شناسه خبر: 104305 -

شنبه 22 ارديبهشت 1397 - 13:28

 

دکتر سید ابوالفضل رضوی روز شنبه در نشستی با معاونین توسعه روستایی استانداریهای سراسر کشور با اشاره به اینکه فقط دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از مجموع ۱۶ استان مرزی کشور از تسهیلات اشتغال روستایی با سود صفر در مناطق مرزی استفاده کردند، گفت: از همه دست‌اندرکاران توسعه روستایی خواسته‌هایم و بار دیگر موکدا می‌خواهیم که گزارش عملکرد خودشان را هر دو هفته یکبار یا حداکثر ماهیانه یکبار برای معاونت ارسال کنند. همچنین همراه این گزارش‌ها مشکلات موجود یا جدیدا بوجود آمده پیش‌رو توسعه روستایی را نیز همراه راه‌حل های پیشنهادی ارسال کنید.

وی از همه مسئولان مرتبط با توسعه روستایی خواست اجرای طرح‌های مصوب از جمله طرح اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی را با جدیت دنبال کنند و افزود: مهمترین مشکل پیش رو توسعه روستایی نظام برنامه ریزی نامناسب و شتابزدگی بود که امروز این نقائص تا حدود بسیار زیادی برطرف شده و با اقدامات انجام شده توجه مناسبی نزد مسئولان کشور به موضوع بااهمیت توسعه روستایی جلب شده که باید از این فرصت بهترین استفاده را ببریم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهار داشت: این معاونت بر نحوه اجرای طرح ایجاد اشتغال پایدار روستایی نظارت جدی و مستمری دارد و با هر تخلفی برخورد خواهد کرد، چنانکه تاکنون نیز با مواردی از  تخلف احراز شده، برخورد کرده‌ایم.

شناسه خبر: 104305

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی