رئیس جمهور در جلسه شورای اداری، توسعه و برگزیدگان استان خراسان رضوی

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 10:54

شناسه خبر: 104218