جلسه بررسی پروژه های عمرانی استانی خراسان رضوی

شناسه خبر: 104150 -

سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 - 11:20

شناسه خبر: 104150

- رئیس‌جمهوری

- جلسات