در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان شرقی : جنگ، جنگ اراده ها است؛ نا امیدی از آینده بزرگترین خطر برای یک ملت است

سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 21:11

شناسه خبر: 104053