در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان شرقی : دخالت قدرتها در طول تاریخ، نشانه جایگاه برتر ایران و ایرانیان در منطقه است

سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 21:10

شناسه خبر: 104052