نیازمند ارتش و سپاه قوی، بسیج آماده؛ و قدرت بازدارنده در برابر قدرتهای بزرگ و تروریستها هستیم

چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 13:03

شناسه خبر: 103937