رئیس جمهور در جمع صمیمی مردم روستای زلزله زده میرمیرو شهرستان سرپل ذهاب

سه شنبه 29 اسفند 1396 - 16:05

شناسه خبر: 103502