رئیس جمهور در بازدید از روستای زلزله زده فتاح بگ در استان کرمانشاه: دولت با همه توان تا زمانی که همه منازل مردم در مناطق زلزله زده ساخته شود در کنار شما خواهد بود.

سه شنبه 29 اسفند 1396 - 16:04

شناسه خبر: 103501