در آخرین جلسه هیات دولت در سال96 : با پارازیت نمی‌توان سخنان مردم را نشنیده گرفت؛همه باید در مقابل مطالبات و انتقادات گوش شنوایی داشته باشند

يکشنبه 27 اسفند 1396 - 15:18

شناسه خبر: 103466